آوای انتظار حسن ناهید(Visited 12,316 times, 2 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 بیدار1 76672
1 بیدار2 76673
2 بیدار3 76674
3 عشق جاودانی1 76675
4 عشق جاودانی2 76676
5 عشق جاودانی3 76677
6 گله1 76678
7 گله2 76679
8 رسم یاری1 76680
9 رسم یاری2 76681
10 رسم یاری3 76682
11 رسوایی1 76683
12 رسوایی 2 76684
13 رسوایی 3 76685
14 رسوایی 4 76686
15 سودا دل 1 76687
16 سودا دل 2 76688
17 سودا دل 3 76689
18 ترکت نگویم 80642
19 شکسته پیمان 80640
20 سایه بلند او 80636
21 سر یاری نداری 80635
22 روی متاب 80633
23 رسم یاری 80632
24 پری رو 80630
25 مستانه شو 80625
26 مصلحت یار 80624
27 خواب دیدم2 80621
28 خواب دیدم 80620
29 ای جان یار 80614
30 دور مرو 80613
31 دیوانه شو 80612
32 دل رنجور من 80611
33 به جان او 80603
34 از من چرا رنجیده ای؟ 80602
35 تصنیف خواب.بیکلام 80589
36 شراب عشق.بی کلام 80588
37 صدای نی.بیکلام 80586
38 پیش درآمد نوا 80584
39 پیش درآمد اصفهان 80583
40 نوای نی.بی کلام 80582
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار