آوای انتظار سالار عقیلی(Visited 238 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 شیخ بهایی 1 78002
1 شیخ بهایی 78001
2 شب دهم 1 78000
3 شب دهم 77999
4 سلطان 1 77908
5 سلطان 2 77909
6 سلطان 77907
7 سایه سلطان 77893
8 سایه سلطان 1 77894
9 شیخ 1 77892
10 شیخ 77891
11 سالهای مشروطه 2 77794
12 سالهای مشروطه 77792
13 سالهای مشروطه 1 77793
14 دختری به نام اهو 1 77736
15 دختری به نام اهو 77735
16 پرستوی فراری 30421
17 تصنیف بدرود 30420
18 تکنوازی سه تار 30419
19 راه عشق 30417
20 در رهگذار باد 30418
21 اشعار فریدون مشیری 30416
22 تصنیف میهن 30415
23 میهن من 30414
24 تصنیف شوشتری 30261
25 یاد شهیدان 2 86605
26 یاد شهیدان 1 86604
27 یاد شهیدان 86603
28 تکنوازی 2 86602
29 تکنوازی 1 86601
30 تکنوازی 86600
31 شمع سحری 3 86599
32 شمع سحری 2 86598
33 شمع سحری 1 86597
34 شمع سحری 86596
35 نغمه همرازان 1 86595
36 نغمه همرازان 86594
37 حاصل زندگی 2 86593
38 حاصل زندگی 1 86592
39 حاصل زندگی 86591
40 ای دل بشتاب 3 86590
41 ای دل بشتاب 2 86589
42 ای دل بشتاب 1 86588
43 ای دل بشتاب 86587
44 اتش سودا 3 86586
45 اتش سودا 2 86585
46 اتش سودا 1 86584
47 اتش سودا 86583
48 چرخ وفلک 3 85656
49 چرخ وفلک 2 85655
50 چرخ وفلک 1 85654
51 معمای شاه 4 83704
52 معمای شاه 3 83703
53 معمای شاه 2 83702
54 معمای شاه بیکلام 1 83701
55 معمای شاه بیکلام 83700
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار