آوای انتظار هامون بهرامی مقدم(Visited 535 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 قادان من آلیم 86945
1 قادان من آلیم 86945
2 عاشیقیم سنه 86944
3 نیگرانام 86943
4 قاچما منده ن 86942
5 افسوس 86941
6 وای آمان 86940
7 مارال 86939
8 سیوه سیوه 86938
9 گل گل 86937
10 آی مشاا.. 86936
11 نازلی 89449
12 جستجو 89450
13 جستجو 1 89451
14 پروانه 89452
15 پروانه 1 89453
16 انعکاس 89454
17 مارال 89455
18 مارال 1 89456
19 شونه به سر 89457
20 شونه به سر 1 89458
21 آزادی 89459
22 آزادی 1 89460
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار