آوای انتظار بهار صادقی(Visited 198 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 سفره سبز 2 84250
1 سفره سبز 2 84250
2 سفره سبز 1 84249
3 شکر 2 84248
4 شکر 1 84247
5 شهر شلوغ 84246
6 شهر دوستی 84245
7 پارک 2 84244
8 پارک 1 84243
9 مداد رنگی 84242
10 جنگل 84241
11 بچه ی ماه 84240
12 بابا بزرگ 84239
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار