آوای انتظار سلمان سالک(Visited 2,197 times, 4 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 نوروز 31866
1 تصنیف بیداد 32402
2 شده فصل بهار 32403
3 مقدمه نوروز 32404
4 ای دل 32405
5 سلسله موی دوست 32406
6 رنگ راست پنجگاه 32407
7 سرمست 32408
8 پرتو رویت 32409
9 گلدسته امید 32410
10 گهی بگریم گهی بخندم 32411
11 سودا و ناله 32998
12 ای دل 32999
13 پیش درآمد 34603
14 چهار مضراب 34604
15 سر مست 34605
16 فراق یار 34606
17 بیداد 34607
18 بیداد و فرود 34608
19 ای دل 34609
20 ای دل2 34610
21 سلسله موی دوست 34611
22 رنگ 34612
23 رنگ راست پنجگاه 80585
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار