آوای انتظار یاسر اسماعیلی(Visited 804 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 بگذار و بگذر 89375
1 بگذار و بگذر 89375
2 خلوت 89376
3 دوباره عشق 89377
4 دلباخته 89378
5 سفر کرده 89379
6 بهشت مشاهیر 89380
7 مرز کمانگیران 89381
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار