آوای انتظار کاوه آفاق(Visited 818 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 عبور نو 82080
1 بدرود 82081
2 حق 82082
3 فلوکسیتین 82083
4 ماسک 82084
5 بیگانه 82085
6 عطر تو 82086
7 حس 82087
8 همهمه 82088
9 سد 82089
10 سوال 82090
11 خونه 82091
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.

Leave a Reply

در این بخش فقط نظرات مرتبط با را بیان کنید و در صورت داشتن هرگونه مشکل به بخش راهنما مراجعه فرمایید.


آخرین آواهای انتظار