آوای انتظار مهدی احمدوند(Visited 321 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 چجوری میتونی 89651
1 چجوری میتونی 89651
2 چجوری میتونی2 89652
3 دلتنگی 89653
4 دلتنگی2 89654
5 تمنا 89655
6 تمنا2 89656
7 دوتا چتر 89657
8 دوتا چتر2 89658
9 رو به راه 89659
10 رو به راه2 89660
11 رو به راه3 89661
12 چی شد 89662
13 چی شد2 89663
14 ساعت هفت 89664
15 ساعت هفت 2 89665
16 ساعت هفت3 89666
17 نه نگو 89667
18 نه نگو2 89668
19 نه نگو3 89669
20 خاطره 89670
21 خاطره2 89671
22 حالم بده 89672
23 حالم بده2 89673
24 بیا بیا 89674
25 بیا بیا2 89675
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار