آوای انتظار فرهاد داداشی(Visited 389 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 سو سو 2 83559
1 سو سو 2 83559
2 سو سو 1 83558
3 سن اولدون 2 83497
4 سن اولدون 1 83496
5 اولنک 2 83461
6 اولنک 1 83460
7 منیم گولوم 83436
8 گل چیچک 83396
9 گتمه گتمه 83378
10 عشقیمه شاهد زمان 2 83371
11 عشقیمه شاهد زمان 1 83370
12 دیمدیم 2 83358
13 دیمدیم 1 83357
14 بیردی قلبیمیز 2 83306
15 بیردی قلبیمیز 1 83305
16 بیر معجزه 2 83304
17 بیر معجزه 1 83303
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار