آوای انتظار حمید هادی(Visited 875 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 نو داماد 1 81753
1 نو داماد 2 81754
2 نو داماد 3 81755
3 نو داماد4 81756
4 باران نوبهاری 1 81757
5 الله مه زار 1 81760
6 الله مه زار2 81761
7 الله مه زار 3 81762
8 شه لافتی 1 81763
9 شه لافتی 2 81764
10 شه لافتی 3 81765
11 یار میگوید الله 1 81766
12 یار میگوید الله 2 81767
13 یار میگوید الله 3 81768
14 نو داماد 1 81753
15 باران نوبهاری 3 81759
16 باران نوبهاری 2 81758
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار