آوای انتظار گروه بمرانی(Visited 189 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 خانه بازی 68739
1 ماشین بازی 68740
2 پارک بازی 68741
3 دریا بازی 68742
4 سه چرخ بازی 68743
5 اتوبوس قرمز 68744
6 دودو اسکاچی 68745
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.

Leave a Reply

در این بخش فقط نظرات مرتبط با را بیان کنید و در صورت داشتن هرگونه مشکل به بخش راهنما مراجعه فرمایید.


آخرین آواهای انتظار