آوای انتظار حسن کسایی(Visited 476 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 بیکلام شوشتری 2 83543
1 بیکلام شوشتری 2 83543
2 بیکلام شوشتری 1 83542
3 بیکلام سه گاه 2 83516
4 بیکلام سه گاه 1 83515
5 بیکلام ماهور 2 83423
6 بیکلام ماهور 1 83422
7 بیکلام دشتی 2 83342
8 بیکلام دشتی 1 83341
9 بیات اصفهان 2 83295
10 بیات اصفهان 1 83294
11 ابوعطا 2 83256
12 ابوعطا 1 83255
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار