آوای انتظار علی تجویدی(Visited 1,396 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 بی هم زبان (1) 43322
1 بی هم زبان (2) 43323
2 چهارمضراب (1) 43324
3 چهارمضراب (2) 43325
4 چهارمضراب درآمد (1) 43326
5 چهارمضراب درآمد (2) 43327
6 مراعاشقی شیدا (1) 43328
7 مراعاشقی شیدا (2) 43329
8 مراعاشقی شیدا (3) 43330
9 مراعاشقی شیدا (4) 43331
10 ساز و آواز (1) 43332
11 ساز و آواز (2) 43333
12 ساز و آواز (3) 43334
13 ساز و آواز (4) 43335
14 تو بودی (1) 43336
15 تو بودی (2) 43337
16 یک نگه کرد (1) 43338
17 یک نگه کرد (2) 43339
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.

Leave a Reply

در این بخش فقط نظرات مرتبط با را بیان کنید و در صورت داشتن هرگونه مشکل به بخش راهنما مراجعه فرمایید.


آخرین آواهای انتظار